MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W ŁODZI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA w Łodzi

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA w Łodzi

Opublikowany 28.04.2015

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA «OCHRONA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE ORAZ POLSKICH INWESTYCJI W INNYCH KRAJACH ZA POMOCĄ ARBITRAŻU MIĘDZYNARODOWEGO, EKSPERTYZY, MEDIACJI»

OrganizatorMNO «Europejska Izba Arbitrażowa» (Bruksela, Belgia)

przy wsparciu
Inwestycyjno-Doradczego Centrum I.D.C (Łódź, Polska) i
Kancelaria «Adwokacka Marcinkowski/Szymański/Trzeciak» (Łódź, Polska)

oraz dziekana ORA w Łodzi

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Międzynarodowa Konferencji «OCHRONA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE ORAZ POLSKICH INWESTYCJI W INNYCH KRAJACH ZA POMOCĄ ARBITRAŻU MIĘDZYNARODOWEGO, EKSPERTYZ SĄDOWYCH I MEDIACJI», poświęconej aktualnym zagadnieniom rozwoju biznesu międzynarodowego, jego wsparcia prawnego oraz ochrony za pomocą arbitrażu gospodarczego, mediacji i ekspertyz sądowych.
Konferencja odbędzie się 21 maja 2015 roku w Łodzi  pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia non –profit „European Arbitration Chamber” (www.chea-taic.be) przy wsparciu Inwestycyjno-Doradczego Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (www.idc-consult.eu) i Kancelarii Adwokackiej Marcinkowski/Szymański/Trzeciak  z siedziba w Łodzi (www.kancelaria-ms.pl) oraz dziekana ORA w Łodzi
Celem konferencji jest stworzenie jednolitej platformy wymiany doświadczeń i innowacji w zakresie zapewnienia funkcjonowania biznesu międzynarodowego, połączenie interesów i aktywizacja dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów biznesu w Polsce i UE a fachowcami w zakresie arbitrażu międzynarodowego i mediacji, biegłymi sądowymi, przy udziale i pomocy których są rozwiązywane różne konflikty i spory w dziedzinie biznesu.

W ramach konferencji będą rozpatrywane następujące zagadnienia:

 • Arbitraż międzynarodowy jako instytucja ochrony międzynarodowego biznesu. Metody stosowania arbitrażu gospodarczego w różnych gałęziach biznesu.
 • Ekspertyza sądowa jako narzędzie uzasadnienia i potwierdzenia pozycji prawnej powoda w sądzie. Rodzaje ekspertyz, cechy jej przeprowadzenia. Praktyczne aspekty zapewnienia zeznań, dokumentów oraz innych dowodów.
 • Praktyka stosowania mediacji jako droga do zmniejszania kosztów rozstrzygania sporów prowadzonych z jej pomocą, skuteczne negocjacje w ramach  ugodowego postępowania.
 • Najnowsze propozycje proceduralnych i instytucjonalnych reguł i mechanizmów funkcjonowania współczesnego rynku w relacji z Polską. Perspektywy i oczekiwania.
 • Aktualny stan ukraińskiej gospodarki, wyniki końcowe reform systemu sądownictwa i egzekwowania prawa. Potencjalne możliwości ochrony inwestycji zagranicznych na Ukrainie. Dzisiejsze korzyści finansowe i ryzyko związane z inwestowaniem na Ukrainie.

Celem konferencji jest także umożliwienie jej uczestnikom nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych, poszerzenie kręgu osobistych kontaktów w skali europejskiej i globalnej.

PROGRAM KONFERENCJI

 • Przywitanie gości Konferencji;
 • Wystąpienie Pani Chitra  Radhakishun, przedstawiciela UNCTAD - podmiotu zajmującego się rozstrzyganiem sporów w handlu międzynarodowym, sporów dotyczących prowadzonych inwestycji i z zakresu naruszeń własności intelektualnej (Genewa, Szwajcaria). Raport: Najnowsze propozycje warunków proceduralnych i instytucjonalnych oraz mechanizmów funkcjonowania współczesnego rynku w odniesieniu do relacji z Polską. Perspektywy i oczekiwania.
 1. Prezentacja Europejskiej Izby Arbitrażowej oraz przedstawicielstwa sekretariatu Europejskiej Izbie Arbitrażowej w Polsce. Integracja międzynarodowego arbitrażu, ekspertyz, mediacji i najnowszych światowych trendów w tym zakresie.
 2. Procedury belgijskiego prawa procesowego w zakresie arbitrażu międzynarodowego.
 3. Procedury zaskarżania, uznawania i wykonania orzeczeń Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Europie, Azji, krajach WNP. Praktyka arbitrażowa i adwokacka.
 4. Ekspertyza sądowa, jako pomocniczy mechanizm procesów arbitrażowych i sądowych.
 5. Prezentacja Inwestycyjno-Doradczego Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 6. Aktualny stan ukraińskiej gospodarki, wyniki wprowadzonych reform systemu sądownictwa i egzekwowania prawa. Potencjalne możliwości ochrony inwestycji zagranicznych na Ukrainie. Przedstawienie współczesnych korzyści finansowych i ryzyka związanego z inwestowaniem na Ukrainie.
 7. Edukacja prawna młodych prawników i studentów w zakresie arbitrażu, ekspertyz i mediacji.

W ramach konferencji odbędzie się prezentacja MNO  «Europejskiej Izby Arbitrażowej» i jej oficjalnego przedstawicielstwa w Polsce.

W ramach konferencji referaty wygłoszą:

 • Gennadij Pampucha - Prezydent EIA (Bruksela, Belgia), członek władz Inwestycyjno-Doradczego Centrum (Łódź, Polska), arbiter międzynarodowy, mediator.
 • Chitra Radhakinush - przedstawiciel UNCTAD jako podmiotu zajmującego się rozstrzyganiem sporów w handlu międzynarodowym, inwestycjach i własności intelektualnej (Genewa, Szwajcaria).
 • Johan Billiet – prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Europejskiej Izbie Arbitrażowej, arbiter międzynarodowy, mediator.(Belgia)
 • Sergiej Zacharow – Prezes Międzynarodowego Centrum Ekspertyz - afiliowanego przy EACh, zaprzysiężony biegły sądowy  w zakresie budownictwa (Czechy).
 • Ryszard Marcinowski – partner firmy prawniczej «Kancelaria Adwokacka Marcinkowski/Szymański/Trzeciak», arbiter międzynarodowego kierujący przedstawicielstwem Europejskiej Izby Arbitrażowej w Polsce.
 • Igor Orlov - członek władz Inwestycyjno-Doradczego Centrum, Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi (polska) Adwokat (Ukraina)

Formularze aplikacyjne należy przesyłać:

Termin    21 maja 2015 roku    

Czas konferencji - 13.00 – 18.00   

Miejsce - siedziba ORA  w Łodzi ul. Piotrkowska 63   


 

OrganizatorMNO «Europejska Izba Arbitrażowa» (Bruksela, Belgia)


przy wsparciu
Inwestycyjno-Doradczego Centrum I.D.C (Łódź, Polska)


Kancelaria «Adwokacka Marcinkowski/Szymański/Trzeciak» (Łódź, Polska) 

 

 

Copyright ©2022. Created by ItMoko
back to top